چرا بایومتریک ؟ چرا سوپریما؟

1 - تجارب ارزشمند سوپریما در استفاده از سامانه های مبتنی بر بایومتریک در کاربرد های صنعتی 

2 - مزایای فراوان استفاده از امکانات شناسایی هویت واقعی 

3 - سوپریما شرکتی پیشرو در تکنولوژی بایومتریک در جهان 

دستگاه حضور و غیاب تحت شبکه  دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهرهدستگاه کنترل تردددستگاه حضور و غیاب کارت خوان

                     

  

ما یک راهکار جهانی را به شما پیشنهاد میکنیم 

هنگامی که نیاز به یک سامانه کنترل تردد و یا حضور و غیاب قابل اعتماد برای برقراری سطح بالایی از امنیت مطرح می شود، قطعا استفاده از یک سیستم بایومتریک مزایای منحصر به فردی برای این سامانه بوجود خواهد آورد .سیستم های بایو متریک توانایی شناسایی و ثبت سوابق افراد را دارا هستند و هویت واقعی افراد را بدون در نظر گرفتن دارایی و دانش اشخاص مشخص خواهند کرد و به میزان قابل قبولی تردد غیر مجاز و جعل هویت را کاهش میدهند.سیستم های بایومتریک،سامانه امنیتی شما را متحول خواهند کرد .از آنجایی که امنیت از ارزش بالایی برخوردار است ضروری است بهترین ها را انتخاب نمایید . SUPREMA یکی از شرکت های پیشرو در ارایه راه حل های امنیتی بایومتریکو بهترین انتخاب برای شرکت و یا ارگان شما خواهد بود.

سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

آخرین مشتریان ما