آموزش ثبت دستی مرخصی ساعتی استحقاقی در نرم افزار حضور و غیاب کلاک 

نرم افزار حضور و غیاب غدیر

گزارش کارکرد ماهانه پرسنل

دانلود نرم افزار حضور و غیاب رایان

حضور و غیاب رایان

شرکت طرح و پردازش غدیر

دستگاه حضور و غیاب

گزارش ورود و خروج پرسنل

تهیه شده در واحد آموزش شرکت حضوروغیاب رایان 

در صورتی که این آموزش برای شما کافی نبود و یا سوال دیگری داشتید از طریق زیر با ما در ارتباط باشید .

1 - تلفن پشتیبانی : 05137292957 - 05138432178

2 - تلگرام  پشتیبانی : MHNRAYANSARA@

3 - ایمل : info@rayansara.com

4 - کانال تلگرام حضور و غیاب رایان : Rayansaraclock@