از طریق لینک زیر میتوانید کاتالوگ اسکنر های اثر انگشت سوپریما را  دانلود نمایید.

دانلود کاتالوگ اسکنر های اثر انگشت