در این آموزش قصد داریم  نحوه تعریف شیفت و گروه های کاری را  توضیح دهیم 

در  مثال های زیر ما سه شیفت تعریف نموده ایم که شامل :

1 - شیفت اداری 

2-شیفت شب کار

3 - شیفت اداری 2

شیفت اداری در این مثال از ساعت 07:00 شروع میشود و ساعت 17:00 به پایان میرسد که برای شنبه تا چهارشنبه تعریف شده است و برای پنج شنبه ساعت 07:00 تا 15:00 تنظیم شده است . 

شیفت شب کار  از ساعت 19:00 عصر تا فردا صبح ساعت 07:00 تنظیم شده است که باید برای تعریف این نوع شیفت ها که ساعت پایان در روز بعد میباشد یک علامت + در کنار ساعت پایان شیفت قرار دهیم . 

شیفت اداری 2 در  این مثال مانند اداری ساعت شروع و پایانش یکی میباشد ولی با این تفاوت که  یک ساعت استراحت شیفت در نظر گرفته شده است نیم ساعت برای صبحانه و نیم  ساعت برای ناهار و نماز  در نظر گرفته شده است  که از شنبه تا پنج شنبه به همین شکل میباشد . 

نکته : اگر در سازما و یا شرکت  ماه رمضان  ساعات کاری تغییر میکند باید یک شیفت با نام ماه رمضان تعریف نمایید 

نکته : هر شیفت یک کد دارد و هر کد در برنامه ریزی گروه های کاری یک رنگ 

نکته : برای تنظیم گروه کاری ابتدا باید یک نام  انتخاب نماییم  و سپس  تقویم را برای آن گروه کاری با توجه به شیفت آن گروه کاری تنظیم نماییم 

نکته : برای تنظیم گروه کاری باید هفت روز ابتدای فروردین را  تنظیم کنیم سپس تکرار دوره را بزنیم تا  شیفت ما متوالی در کل سال تکرار شود

نکته : در  نرم افزار حضور و غیاب نیازی به وارد نمودن تعطیلات رسمی و جمعه ها نمیباشد 

نکته : جهت مدیریت تقویم  تعطیلات میتوانید از منوی تنظیمات  تقویم  های تعطلات را ویرایش نمایید .

نکته : یک شیفت و گروه کاری میتواند برای تمامی سازمان باشد و یا میتواند برای یه عده از پرسنل خاص باشد و یا فقط به یک نفر اختصاص داده شود .