سایت asmag هرساله 50 شرکت برتر تولید کننده محصولات امنیتی را  با توجه به آیتم های مختلفی  معرفی مینماید که در زیر به آنها اشاره مینماییم 

1 - HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY

2 - HONEYWELL SECURITY & FIRE

3 - BOSCH SECURITY SYSTEMS

4 - DAHUA TECHNOLOGY

5 - SAFRAN IDENTITY & SECURITY

6 - ASSA ABLOY 
(Global Technologies)

7 - TYCO SECURITY PRODUCTS 
(a Johnson Controls Company)

8 -  AXIS COMMUNICATIONS

9 - FLIR SYSTEMS 
(Surveillance and Security)

10 - AIPHONE

11 - ALLEGION 
(Electronic Products and Access Control)

12 - AVIGILON

13 - INFINOVA

14 - OPTEX 
(Security Sensors)

15 - NEDAP

16 - TKH GROUP 
(Vision & Security Systems)

17 - IDIS

18 - TAMRON 
(Commercial/Industrial use optics)

19 - VIVOTEK

20 - VERINT SYSTEMS 
(Video Intelligence)

21 - COMMAX

22 - KOCOM

23 - MILESTONE SYSTEMS

24 - NAPCO SECURITY SYSTEMS

25 - MOBOTIX

26 - DYNACOLOR

27 - GEOVISION

28 - HDPRO

29 - IDENTIV

30 - GEUTEBRUECK

31 - SUPREMA

32 - AVTECH

33 - DALI TECHNOLOGY

34 - HITRON SYSTEMS

35 - INDIGOVISION

36 - FERMAX

37 - VICON

38 - C-PRO ELECTRONICS

39 - EVERFOCUS ELECTRONICS

40 - ACTI

41 - COSTAR TECHNOLOGIES

42- INCON

43 - ITX SECURITY

44 - MAGAL SECURITY SYSTEMS 
(Perimeter products)

45 - SYNECTICS 
(System Division)

46 - HI SHARP ELECTRONICS

47 - HUNT ELECTRONIC

48 - DIGITAL BARRIERS 
(Solutions Division)

49 - EVERSPRING INDUSTRY

50 - AXXONSOFT

لازم به ذکر است شرکت سوپریما تولید کننده سیستم های حضور و غیاب و کنترل تردد  جز این لیست به مدت 4 سال متمادی میباشد 

منبع : سایت asmag