حالت های عملکرد دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره سوپریما ( FaceStation) در نرم افزار Biostar

دستگاه حضور و غیاب Facestation سوپریما که قابلیت تشخیص چهره  را دارد این امکان را به کاربران میدهد که در حالت های مختلف  پروسه  کنترل تردد را  انجام دهند که در تصویر زیر مشاهده مینمایید.