گیت کنترل تردد
 1. طراحي به كمک كامپیوتر) CAD ( و تولید به كمک دستگاه های مبتني بركامپیوتر) CAM ( و امکان تولید سفارشي سریع

 2.  طراحي بومي دستگاه ها متناسب با دكوراسیون محل نصب

 3. امکان طراحي ویژه دستگاه برای كاربردهای خاص نظیر فضای آزاد و بدون سقف، محیط های بسیار سرد، محیط های شرجی و....

 4.  حداكثر استفاده از قطعات مکانیکي رایج در بازار ایران برای سهولت بیشتر تعمیر...

 1. طراحي به كمک كامپیوتر) CAD ( و تولید به كمک دستگاه های مبتني بركامپیوتر) CAM ( و امکان تولید سفارشي سریع

 2.  طراحي بومي دستگاه ها متناسب با دكوراسیون محل نصب

 3. امکان طراحي ویژه دستگاه برای كاربردهای خاص نظیر فضای آزاد و بدون سقف، محیط های بسیار سرد، محیط های شرجی و....

 4.  حداكثر استفاده از قطعات مکانیکي رایج در بازار ایران برای سهولت بیشتر تعمیر و نگهداری در دراز مدت

 5.  استفاده از قطعات مکانیکي مرغوب ساخت تایوان، ژاپن، كره جنوبي و تركیه

 6.  طراحي ویژه ساختار مکانیکي دستگاه برای بالا بردن عمر مفید قطعات و كاهش هزینه های نگهداری

 7.  طراحي ویژه سیستم تعلیق مانع دستگاه و حذف محدودیت های ناشي از وزن مانع در گیت های شیشه ای

 8.  طراحي ویژه سیستم تعلیق هیدرولیکي قابل تنظیم و حركت كنترل شده مانع در گیت های سه اهرمي

 9.  طراحي ویژه و استفاده از تجهیزات الکتریکي صنعتي جهت جلوگیری از خارج شدن دستگاه از حالت تنظیم اولیه در

 10. كاركرد مدام و طولاني

 11.  طراحي ویژه برای كاهش شدید صدا در هنگام عملکرد دستگاه

 12.  طراحي ویژه برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به كاربر در اثر ضربه مانع

 13.  طراحي یک صفحه PVC به رنگ مشکي و به ضخامت دوسانتي متر برای زیر دستگاه. این صفحه موجب مي شود، دستگاه

 14. به مقدار دو سانتي متر بالاتر از سطح زمین قرار گیرد و در هنگام شسشتوی زمین آب وارد دستگاه نشود.

 15.  استفاده از فیوز محافظ جان، جهت جلوگیری از برق گرفتگي

 16.  ولتاژكاری 12V و 24V برای تجهیزات الکتریکي داخلي دستگاه

 17.  پوشش مانع دستگاه با مواد آنتي باكتریال مبتني بر فناوری نانو جهت جلوگیری از انتقال میکروب

 18.  پوشش بدنه دستگاه با محافظ مبتني بر فناوری نانو جهت جلوگیری از نشستن گرد و غبار و چربي روی آن

 19. امکان طراحي سازه مشبک كه با ورق آلومینیوم آجدار به ضخامت 3mm پوشش داده شده است، برای نصب در زیر

 20. دستگاه )مناسب محل هایي كه امکان عملیات عمراني و حفر كانال وجود ندارد(

 21.  امکان ارتباط گیت با هر نوع دستگاه موجود در بازار از طریق روش های استاندارد Logical و Data

 22. امکان ارتباط با گیت از طریق Data با روش های LAN, RS232, RS485, RS422

 23.  امکان كاركرد دستگاه به صورت Offline )سفارشي(

 24.  تجهیز گیت به UPS داخلي برای جلوگیری از اختلال در كنترل تردد در هنگام قطع برق

 25.  تجهیز گیت به ورودی های ویژه اضطراری برای آزاد كردن مانع در هنگام وقوع حادثه

 26.  استفاده از چراغ ها و علائم نوری و آلارم صوتي برای ارتباط سریع با كاربر

 27.  تجهیز كنترلر دستگاه به چراغ ها و علائم ویژه برای اطلاع از وضعیت دستگاه در هنگام بروز خطا

 28.  تجهیز دستگاه با لوازم جانبي نظیر كتابچه راهنما، كابل ارتباطي با كامپیوتر برای تنظیم پارامترها، CD نرم افزار، جعبه

 29. ابزار، پیچ Roll Bolt ، اسپری تمیزكننده دستگاه و كارت ضمانت

بیشتر

گیت کنترل تردد 2 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم