نرم افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب


 

نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز

نرم افزار جامع حضور و غیاب تحت ویندوز  شرکت طرح پردازش غدیر با ساختاری بی نظیر و عملکردی منحصر بفرد به همراه سیستمهای مربوطه و با توجه به نیاز مشتری در سه نسخه و با دو نوع بانک اطلاعاتی  (MS-SQLSERVER - ACCESS)  قابل ارائه می باشد که در ذیل به برخی از امکانات  آن اشاره شده است .

*       ...

نرم افزار حضور و غیاب


 

نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز

نرم افزار جامع حضور و غیاب تحت ویندوز  شرکت طرح پردازش غدیر با ساختاری بی نظیر و عملکردی منحصر بفرد به همراه سیستمهای مربوطه و با توجه به نیاز مشتری در سه نسخه و با دو نوع بانک اطلاعاتی  (MS-SQLSERVER - ACCESS)  قابل ارائه می باشد که در ذیل به برخی از امکانات  آن اشاره شده است .

*            برنامه ریزی شیفتهای مختلف موجود در سازمان اعم از عادیکار ، 12 ساعته ، چرخشی ، ساعتی و ... به تعداد نامحدود

*            مجموع قوانین مربوط به قانون کار و قانون استخدام کشوری در 6 قسمت اصلی:    1. قوانین کارکرد 2. قوانین اضافه کار  3. قوانین مرخصی  4. قوانین ماموریت    5. قوانین کم کاری    6 . قوانین متفرقه

*            امکان تهیه فایل و مشاهده گزارش کارکرد ماهانه

*            شامل دو تقویم رسمی و غیر رسمی جهت تفکیک تعطیلات رسمی کشوری و تعطیلات توافقی سازمان

*            تعریف چارت سازمانی به صورت درختی

*            امکان تغییر محدود برج ، جهت انجام محاسبات و تهیه گزارشات

*            دسته بندی کاربران بر اساس سطوح دسترسی مختلف به امکانات نرم افزار

*            امکان مشاهده لیست فعالیت کاربران هنگام بروز مشکل

*            به روز رسانی نرم افزار از طریق سایت شرکت

*            امکان تهیه فایل و مشاهده گزارش اضافه کار ، ماموریت ، غیبت ، مرخصی ، مانده مرخصی استحقاقی ، میانگین حضور و غیاب ، خلاصه وضعیت ماهانه ، اشکالات حضور و غیاب و ...

*            طراحی گزارشات متنوع و نامحدود با توجه به نیازهای موجود با استفاده از کلیه فیلدهای محاسباتی نرم افزار

*            امکان ثبت دستی یا محاسبه خودکار مانده مرخصی استحقاقی

*            امکان ثبت اضافه کاری دستوری روزانه و ماهانه برای افراد

*            امکان ثبت مجوز اضافه کاری مورد استفاده در سازمانهایی که قبل از انجام اضافه کار ، کسب موافقت مدیر مربوطه الزامی است.

*            امکان افزایش و کاهش ذخیره مرخصی استحقاقی افراد

*            مدیریت اثر انگشتهای دستگاه : مشاهده لیست اثر انگشتهای موجود ، تهیه فایل پشتیبان از اثر انگشتهای دستگاه ، به روز رسانی اثر انگشتهای دستگاه از روی فایل پشتیبان یا دستگاه دیگر ، امکان انتقال اثر انگشتهای یک فرد خاص از یک دستگاه به دستگاه دیگر ، امکان حذف اثر انگشتهای یک فرد خاص از روی دستگاه

*            امکان بهره گیری در شبکه و استفاده حداقل سه کاربر

*            پایگاه داده (SQLSERVER -ACCESS) بسته به نیاز مشتری

*            امکان ارتباط نرم افزار با بیش از 10 نوع سخت افزار  از طریق ( شبکه ,  مودم ,  حافظه usb  ,کابل USB  ,  RS232   , اینترنت)

*            قابلیت ایجاد خروجی Text ، Excel ، DBF و Access جهت نرم افزارهای حسابداری

*            امکان طراحی قوانین و فرمولهای محاسباتی خاص سازمان

  

جدول مقایسه قابلیت های نرم افزار

قابلیت ها

Clock 1.5

نسخه رایگان

Clock 4.0

تک کاربره

Clock 6.0

تحت شبکه

برنامه ریزی شیفتهای مختلف موجود در سازمان اعم از عادیکار ، 12 ساعته ، چرخشی ، ساعتی و ... به تعداد نامحدود

با محدودیت

Yes

Yes

مجموع قوانین مربوط به قانون کار و قانون استخدام کشوری در 6 قسمت اصلی:   

1. قوانین کارکرد 2. قوانین اضافه کار  3. قوانین مرخصی  4. قوانین ماموریت   5. قوانین کم کاری    6 . قوانین متفرقه

با محدودیت

Yes

Yes

امکان تهیه فایل و مشاهده گزارش کارکرد ماهانه

Yes

Yes

Yes

شامل دو تقویم رسمی و غیر رسمی جهت تفکیک تعطیلات رسمی کشوری و تعطیلات توافقی سازمان

Yes

Yes

Yes

تعریف چارت سازمانی به صورت درختی

Yes

Yes

Yes

امکان تغییر محدود برج ، جهت انجام محاسبات و تهیه گزارشات

Yes

Yes

Yes

دسته بندی کاربران بر اساس سطوح دسترسی مختلف به امکانات نرم افزار

با محدودیت

Yes

Yes

امکان مشاهده لیست فعالیت کاربران هنگام بروز مشکل

Yes

Yes

Yes

به روز رسانی نرم افزار از طریق سایت شرکت

Yes

Yes

Yes

امکان تهیه فایل و مشاهده گزارش اضافه کار ، ماموریت ، غیبت ، مرخصی ، مانده مرخصی استحقاقی ، میانگین حضور و غیاب ، خلاصه وضعیت ماهانه ، اشکالات حضور و غیاب و ...

با محدودیت

Yes

Yes

طراحی گزارشات متنوع و نامحدود با توجه به نیازهای موجود با استفاده از کلیه فیلدهای محاسباتی نرم افزار

×

Yes

Yes

امکان ثبت دستی یا محاسبه خودکار مانده مرخصی استحقاقی

×

Yes

Yes

امکان ثبت اضافه کاری دستوری روزانه و ماهانه برای افراد

×

Yes

Yes

امکان ثبت مجوز اضافه کاری مورد استفاده در سازمانهایی که قبل از انجام اضافه کار ، کسب موافقت مدیر مربوطه الزامی است.

×

Yes

Yes

امکان افزایش و کاهش ذخیره مرخصی استحقاقی افراد

×

Yes

Yes

مدیریت اثر انگشتهای دستگاه : مشاهده لیست اثر انگشتهای موجود ، تهیه فایل پشتیبان از اثر انگشتهای دستگاه ، به روز رسانی اثر انگشتهای دستگاه از روی فایل پشتیبان یا دستگاه دیگر ، امکان انتقال اثر انگشتهای یک فرد خاص از یک دستگاه به دستگاه دیگر ، امکان حذف اثر انگشتهای یک فرد خاص از روی دستگاه

×

Yes

Yes

امکان بهره گیری در شبکه و استفاده حداقل سه کاربر

×

×

Yes

پایگاه داده

Access

Access

SQL

امکان ارتباط نرم افزار با سخت افزار از طریق اینترنت

Yes

Yes

Yes

امکان مشاهده کارکرد ماهانه شخصی (تحت وب)

×

×

×

امکان درخواست مرخصی و ماموریت ، تردد ، مجوز اضافه کاری توسط پرسنل و تائید آن توسط مدیر مربوطه (تحت وب)

×

×

×

قابلیت ایجاد خروجی Text ، Excel ، DBF و Access جهت نرم افزارهای حسابداری

×

Yes

Yes

امکان طراحی قوانین و فرمولهای محاسباتی خاص سازمان

×

Clock 4.1

Clock 6.1

 

بیشتر

نرم افزار حضور و غیاب  6 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 6 از 6 آیتم
نمایش 1 - 6 از 6 آیتم